?

Log in

Previous Entry | Next Entry

PHR & ABS-CBN wants YOU!

Naghahanap ang ABS-CBN ng mga fans nina Martha Cecilia, Rose Tan, at Vanessa para ma-interview. Ang interview ay gagamitin para sa promotion ng mga istorya ng tatlong writers na nakatakdang ipalabas sa nasabing istasyon sa nalalapit na panahon. Ang sinumang interesado ay maaaring makipag-ugnayan sa opisina ng Precious Pages Corporation. Tumawag kayo sa 4146188 ASAP. Ang interview ay gaganapin sa Lunes, March 23, 2009.

Makibahagi tayo sa magandang pangyayaring ito hindi lamang para sa PPC kundi para na rin sa kanilang mga manunulat. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga paboritong writers sa pamamagitan ng pakikilahok sa event na ito.


From: Jen of PHR Forum

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
synnovea_erinna
Jun. 24th, 2010 05:30 am (UTC)
phr fans
hi,jen..

Im mitzie from UP diliman.
im doing a thesis on the reader-fans of phr as audience of phr tv serial.may i ask if you were able to get fans for the interview? ay i ask if i can contact them as well for my thesis?

thanks.
( 1 comment — Leave a comment )